ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΥΛΙΚΟΥ)
Τ.Κ. 4740, Λεμεσός
Τηλ./Φαξ: 25470297
E-mail: ksagiougeorgiou@live.com